SZS: Odabrana firma pre isteka konkursa

NOVI PAZAR-  Stranka za Sandžak danas je ponovila optužbe na ra?un opštinskog rukovodstva u Novom Pazaru vezane za privatizaciju JKP “?isto?a”. Ova stranka u saopštenju navodi da je predsednik opštine Sulejman Ugljanin ne ?ekaju?i istek konkursa za odabir preduze?a koje ?e brinuti o ?isto?i grada odabrao firmu za obavljanje ove usluge. Komentarišu?i donošenje odluke o raspisivanju referenduma za samodoprinos ova stranka navodi da su sredstva koja su do sada gra?ani izdvajali za izgradnju vodovoda, kanalizacije i asfaltiranje ulica nenamenski trošena.