Podsetila je da se dugi niz godina Srbija znatno češće i više sučava sa apresijacijskim pritiskom.

“Takođe, činjenica je da nekoliko epizoda znatnog slabljenja dinara u periodu od 2000. do 2012. godine nije pomoglo rastu provrede, ali jeste imalo negativne posledice na poslovno i investiciono poverenje, na inflaciju, inflaciona očekivanja, finansijski sektor, ali i ukupnu privrednu aktivnost”, kazala je guvernerka.

U prilog tome, navela je da je izvoz robe i usluga od 38 milijardi evra u 2022. godini bio 3,3 puta veći od izvoza robe i usluga u 2012. godini, kada je iznosio 12,5 milijardi evra.

Istakla je da rekordne devizne rezerve Srbije od 20,9 milijardi evra garantuju stabilnost ekonomiji, kao i da su “stub odbrane od širokog spektra rizika”.

“Na to ukazuje i da se devizne rezerve nalaze iznad referentnih vrednosti svih mera koje se koriste za ocenu njihove adekvatnosti, od pokrivenosti 5,8 meseci uvoza robe i usluga i da iznose 270 procenata duga koji dospeva u narednih godinu dana”, rekla je Tabaković.

Dodala je da je rezerve zlata Srbija povećala na 38,5 tona, “pri čemu je njihovo učešće u deviznim rezervama od 10,8 odsto znatno više od proseka za zemlje u razvoju i približava nas proseku koje imaju razvijene zemlje”.

“Tokom tri ekstremno teške godine imali smo priliv stranih direktnih investicija od 11,3 milijarde evra, što je više od sedam odsto BDP-a godišnje. Uz to, tokom prošle godine ostvaren je njihov rekordan godišnji priliv od 4,4 milijarde evra, od toga je blizu 60 odsto i dalje usmereno u razmenjive sektore, što znači da sada većina investicija iz prethodnih godina doprinosi izvozu”, kazala je ona.

Tabaković je dodala da je učešće problematičnih kredita u ukupnim bankarskim pozajmicama spušteno na tri procenta, što je njihov najniži nivo i za 1,1 procentni poen manje od nivoa pre pandemije.

“To je pokazetelj da je kvalitet aktive banaka očuvan nakon prestanka mera ekonomske pomoći države, da rast kamatnih stopa nije imao negativne efekte na finansijsku stabilnost i da su sve mere koje su donošene dale željene efekte”, ocenila je guvernerka.

Podsetila je i da je kreditni rejting zemlje zadržan na korak do investicionog, “uz ocenu rejting agencija da Srbija im koherentan okvir ekonomske politike, kredibilnu monetarnu politiku, očuvan umeren nivo javnog duga, adekvatan nivo deviznih rezervi, kao i stabilan bankarski sektor”.