Jedan od osnivača Nacionalne ekološke asocijacije (NEA) Milenko Jovanović ponovio je da je i tokom ovog meseca vazduh u Novom Pazaru prekomerno zagađen, a da se poboljšanje ne može očekivati jer se ne preduzimaju nikakve mere.

On je u emisiji Zeleni minuti rekao da je koncentracija štetnih PM10 i PM2,5 čestica u poslednjih 30 dana bila višestruko veća, odnosno da je “tokom 22 u mesecu iznosila 62 mikrograma po kubnom metru, a dozvoljena količina je 50 mikrograma, dok je srednja koncentracija PM2,5 čestica tokom svih mesec dana bila 57 mikrograma, a granična vrednost je 25”.

Jovanović je podsetio da problem zagađenog vazduha u Novom Pazaru nije nastao u poslednjih mesec dana, već da je posledica dugoročnog nepreduzimanja mera.

“Gradska uprava je do sada morala da reaguje, ali obzirom da ne postoji izrađen plan poboljšanja kvaliteta vazduha, da nema ni obaveznog lokalnog monitoringa, situacija može biti i gora i može se očekivati dalje trovanje građana i spektar raznih bolesti od kardiovaskularnih do respiratornih”, dodao je Jovanović.

Tvrdnje da zagađen vazduh u velikoj meri negativno utiče na zdravlje ljudi ponovila je i doktorka Emela Suljović Grbović iz Novog Pazara koja se poslednje dve godine bavi izučavanjem posledica zagađenog vazduha na zdravlje ljudi.

Ona je rekla da udisanje zagađenog vazduha izaziva veći procenat kardiovaskularnih oboljenja i da je to jedan od vodećih faktora rizika za moždani udar.

“PM čestice imaju mutageni efekat na humane ćelije, pa osobe izložene zagađenom vazduhu imaju veće šanse da obole od karcinoma pluća, mokraćne bešike i karcinoma dojke, što je dokazano brojnim naučnim radovima”, rekla je Suljović.

Ona se osvrnula na italijansku studiju koja je pokazala usku povezanost velike stope smrtnosti u gradovima na severu Italije sa zagađenošću tih gradova.

“To bi u teoriji moglo da bude objašnjenje velikog broja smrtnih slučajeva u Novom Pazaru tokom epidemije korona virusa”, dodala je Suljović.

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine i specijalizovanih aplikacija, Novi Pazar danima spada u gradove sa najlošijim kvalitetom vazduha u Srbiji.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *