Ona je rekla da bi nastavak korićenja Raške, Jošanice i Trnavice trebalo da košta oko 25 miliona evra i traje nešto manje od dve godine.

Prema njenim rečima, na bujičnoj rečici Trnavici biće uređeno 3.6 kilometara obale, reci Raški još 2,6, kao i kilometar na koritu Jošanice.