Tehnička škola u Novom Pazaru oglušila se o zahtev da objavi dokumentaciju sa javnih konkursa za prijem radnika, zbog čega je Sto plus radio podneo žalbu Povereniku za informacije od javnog interesa.

Identičan zahtev za dostavu dokumentacije upućen je i svim ostalim osnovnim i srednjim školama u gradu, od koji je većina na vreme dostavila i kompletnu dokumentaciju.

Pre Tehničke, Ekonomsko-trgovinska škola je, takođe, pokušala da ne objavi dokumentaciju, ali je rešenjem poverenika na to naterana.