Stav Kine o političkom rešenju ukrajinske krize

1. Poštovanje suvereniteta svih zemalja. Neophodno je striktno poštovati opšte priznato međunarodno pravo, uključujući načela i principe Povelje UN. Suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet svih zemalja mora se efikasno garantovati. Sve zemlje su ravnopravne članice međunarodne zajednice, bez obzira da li su velike ili male, jake ili slabe, bogate ili siromašne. Sve strane treba zajednički da se pridržavaju osnovnih normi koje uređuju međunarodne odnose i da brane međunarodnu jednakost i pravdu. Treba se zalagati za jednaku i jedinstvenu primenu međunarodnog prava uz odbacivanje dvostrukih standarda.

2. Odbacivanje hladnoratovskog mentaliteta.  Bezbednost jedne zemlje se ne može ostvarivati na uštrb bezbednosti drugih. Regionalna bezbednost se ne može postizati jačanjem ili širenjem vojnih blokova. Legitimni bezbednosni interesi i brige svih zemalja moraju se shvatati ozbiljno i rešavati na odgovarajući način. Ne postoji jednostavno rešenje za komplikovano pitanje.  Sledeći viziju zajedničke, sveobuhvatne, kooperativne i održive bezbednosti i imajući na umu dugoročni mir i stabilnost u svetu, sve strane treba da doprinesu izgradnji uravnotežene, efikasne i održive evropske bezbednosne arhitekture.  Sve strane treba da se protive ostvarivanju bezbednosti sopstvene zemlje na štetu bezbednosti drugih, da sprečavaju blokovsku konfrontaciju i zajednički rade za mir i stabilnost evroazijskog kontinenta.

3. Prestanak neprijateljstava. Sukob i rat nikome ne koriste. Sve strane moraju da ostanu racionalne i da budu uzdržane, da izbegavaju raspirivanje i pogoršanje tenzija i spreče da se kriza dalje pogorša ili čak izmakne kontroli. Sve strane treba da podrže Rusiju i Ukrajinu da rade u istom pravcu i što je brže moguće obnove direktan dijalog, kako bi se postepeno deeskalirala situacija i na kraju došlo do sveobuhvatnog prekida vatre.

4. Nastavak mirovnih pregovora. Dijalog i pregovori su jedino održivo rešenje ukrajinske krize. Svi napori koji vode ka mirnom rešenju krize moraju se podsticati i podržavati. Međunarodna zajednica treba da ostane posvećena ispravnom pristupu promovisanja pregovora za postizanje mira, da pomogne stranama u sukobu da što pre otvore vrata političkom rešenju i da stvore uslove i platforme za nastavak pregovora. Kina će nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u tom pogledu.

5. Rešavanje humanitarne krize. Sve mere koje doprinose ublažavanju humanitarne krize moraju se podsticati i podržavati. Humanitarne operacije treba da prate principe neutralnosti i nepristrasnosti, a humanitarna pitanja ne treba politizovati. Sigurnost civila mora biti efikasno zaštićena i trebalo bi da budu uspostavljeni humanitarni koridori za evakuaciju civila iz zona sukoba. Neophodni su napori da se poveća humanitarna pomoć relevantnim oblastima, poboljšaju humanitarni uslovi i obezbedi brz, bezbedan i nesmetan humanitarni pristup, u cilju sprečavanja humanitarne krize većeg obima. Potrebno je podržati UN u koordinaciji  usmeravanja humanitarne pomoći u zone sukoba.

6. Zaštita civila i ratnih zarobljenika. Strane u sukobu treba da se striktno pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava, da izbegavaju napade na civile ili civilne objekte, da štite žene, decu i druge žrtve sukoba i da poštuju osnovna prava ratnih zarobljenika. Kina podržava razmenu ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine i poziva sve strane da stvore povoljnije uslove s tim u vezi.

 7. Očuvanje bezbednosti nuklearnih elektrana. Kina se protivi oružanim napadima na nuklearne elektrane ili druge mirnodopske nuklearne objekte i poziva sve strane da se pridržavaju međunarodnog prava, uključujući Konvenciju o nuklearnoj sigurnosti i da odlučno izbegavaju nuklearne nesreće koje izaziva čovek. Kina podržava Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) u konstruktivnoj ulozi u promovisanju bezbednosti i sigurnosti mirnodopskih  nuklearnih objekata.

8. Smanjenje strateških rizika. Ne sme se koristiti nuklearno oružje i ne sme se voditi nuklearni rat. Treba se suprotstaviti pretnji ili upotrebi nuklearnog oružja. Nuklearno širenje se mora sprečiti i nuklearna kriza izbeći. Kina se protivi istraživanju, razvoju i upotrebi hemijskog i biološkog oružja od strane bilo koje zemlje pod bilo kojim okolnostima.

9. Olakšavanje izvoza žitarica. Sve strane treba u potpunosti, efikasno i na izbalansiran način da implementiraju Crnomorsku inicijativu za žito koju su potpisale Rusija, Turska, Ukrajina i UN i da podrže važnu ulogu UN u tom pogledu. Inicijativa za saradnju u globalnoj bezbednosti hrane koju je predložila Kina pruža izvodljivo rešenje za globalnu prehrambenu krizu.

10. Obustavljanje jednostranih sankcija. Jednostrane sankcije i maksimalni pritisci ne mogu rešiti problem; one samo stvaraju nove probleme. Kina se protivi jednostranim sankcijama koje nije odobrio Savet bezbednosti UN. Relevantne zemlje treba da prestanu da zloupotrebljavaju jednostrane sankcije i “jurisdikciju duge ruke“ protiv drugih zemalja, kako bi dale doprinos deeskalaciji ukrajinske krize i stvorile uslove da zemlje u razvoju razvijaju svoje ekonomije i poboljšavaju živote svojih ljudi.

11. Održavanje stabilnosti industrijskih i lanaca snabdevanja. Sve strane treba da iskreno održavaju postojeći svetski ekonomski sistem i da se protive korišćenju svetske ekonomije kao oruđa ili oružja u političke svrhe. Neophodni su zajednički napori da se ublaži prelivanje krize i spreči da ona naruši međunarodnu saradnju u energetici, finansijama, trgovini hranom i transportu i da potkopa globalni ekonomski oporavak.

12. Promovisanje postkonfliktne rekonstrukcije. Međunarodna zajednica treba da preduzme mere za podršku postkonfliktnoj rekonstrukciji u zonama sukoba. Kina je spremna da pruži pomoć i igra konstruktivnu ulogu u ovom poduhvatu.