NOVI PAZAR– Ambasador Francuske Žan Fransoa Teral ocenio je da u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju posebnu pažnju treba obratiti na medije u Sandžaku. On je novopazarskom Sto plus radiju rekao da “stalno” treba ponavljati da treba poštovati slobodu štampe i da štampa treba da bude potpuno nezavisna od politi?ke, ekonomske i verske vlasti. Ambasador Teral je ovom mediju izjavio da radio Sto plus smatra simbolom slobode na tom podru?ju i da je svojim pristankom na u intervju želeo da pruži podršku radiju u nastojanju da se odupre pritiscima. 

On je ocenio da su mediji u Srbiji u procesu uklju?enja u EU i potrebno je da pitanje slobode medija bude postavljeno u tom procesu.“Ako postoje neki problemi u tom smislu, zadatak ambsadora EU u Srbiji je da bdimo nad medijima, a na vama (medijima) je da nam to ukažete. Tu je i Evropska komisija ”, rekao je ambasador Teral.