Ona je za radio Sto plus rekla da je broj korisnika savetovališta za mlade danas za oko 50 odsto veći u odnosu na 2016. godinu kada su počeli sa radom.

„Na samom početku imali smo jednocifren broj korisnika, a nagli skok broja mladih kojima je bila neophodna psihološka podrška je primećen 2020 godine. Za pomoć te vrste najviše se javljaju srednjoškolci i oni su dominanatna ciljna grupa, ali dolaze i deca koja imaju manje od 15 godina kao i studenti“, navela je Tiosavljević.

Dodaje da su depresivnost, anksioznost, nedostatak samopouzdanja i vere u sebe i neprepoznavanje svojih kvaliteta problemi sa kojima se mladi najčešće suočavaju.

„Veliki broj mladih dolazi na sosptvenu inicijativu i drago nam je što su adolescenti konačno osnaženi da potraže stručnu pomoć ukoliko smatraju da im je potrebna“, ističe Tiosavljević.