Biševac je u predlogu o postavljenju Totić za Gradsku pravobraniteljku naveo da je ona od 2010. godine angažovana u Gradskom pravobranilaštvu, a da je od februara 2018. godine na čelu tog organa lokalne samouprave Novog Pazara. Mandat Gradskog pravobranioca traje pet godina.

“U svom dosadašnjem radu imenovana je pokazala izuzetnu stručnost, odgovornost i organizacione sposobnosti, što je rezultiralo uspehom u rešavanju svakodnevnih zadataka u odbrani pravno-imovinskih interesa Grada Novog Pazara”, stoji u predlogu.

Totić je završila Pravni fakultet u Prištini, a pravosudni ispit položila je 2012. godine.

Njeni zamenici su Samir Dražanin, Milica Vukićević i Almir Leković.

Skupština Novog Pazara razmatraće i predlog o imenovanju Gradimira Nedeljkovića za direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija”, a po sprovedenom javnom konkursu.

Kako je Sto plus i ranije pisao, Nedeljković je bio jedini kandidat, a Komisija za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora je nakon intervjua sa njim i ocene njegovih znanja i veština predložila da bude izabran za direktora.

Nedeljković je, kao vršilac dužnosti direktora, na čelu tog komunalnog preduzeća od septembra 2020. godine.