Transparentnost Srbija navodi da, iako Poslovnik Narodne skupštine duže od 12 godina predviđa da amandmani budu javno dostupni u skladu sa tehničkim mogućnostima, to i dalje nije slučaj, “već su ove informacije vidljive samo narodnim poslanicima”, tako da razlozi za odbijanje svih predloženih amandmana “nisu poznati”.
U saopštenju, Transparentnost Srbija navodi da je dostavila svim poslaničkim grupama u Skupštini predloge konkretnih amandmana “koji imaju za cilj da unaprede predloge zakona o sudijama, javnim tužilaštvima, Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva”.

“Ukupno smo dali 11 predloga za Zakon o sudijama, osam za Zakon o javnom tužilaštvu i po 13 za oba zakona o pravosudnim savetima. Veliki broj ovih amandmana je ušao u skupštinsku proceduru jer ih je predložilo 28 narodnih poslanika iz četiri poslanička kluba (Zeleno-levi klub – Ne davimo Beograd, Srpski pokret Dveri – Patriotski blok, Demokratska stranka i Ujedinjeni – SSP-PSG-Preokret-Sloga). Na žalost, svi ovi amandmani su odbijeni”, navodi se u saopštnju.