Pedagog ove ustanove Selma Hodžić rekla je da će upis predškolaca trajati do kraja avgusta i da obuhvata decu koja su rođena od 1.marta 2016. do 28. februara 2017. godine.

„Pripremno predškolski program je obavezan i besplatan za svu decu i roditelji imaju zakonsku obavezu da ih upišu. Potrebno je da dostave izvod iz matične knjige rođenih i potvrdu pedijatra, kako bi deca bila upisana“, rekla je Hodžić.

Dodaje da će zbog renoviranja vrtića „Naše dete“, svi mališani koji pripadaju ovoj ustanovi pripremni predškolski program pohađati u prostorijama vrtića „Mladost“.

Predškolska ustanova „Mladost“ je u pet ovdašnjih vrtića do sada upisala i oko 250 mališana za celodnevni boravak.