“Vlada ugovara najvrednije infrastrukturne radove direktno, bez tendera i krije studije opravdanosti za te poslove. Održava se nezakonito v.d. stanje u javnim preduzećima i državnoj upravi, a da se za to više ne traže ni izgovori. Nestručnost i odsustvo odgovornosti prema bilo kome osim političkim mentorima rezultiralo je katastrofalnim gubicima u pojedinim javnim preduzećima”, navela je TS u saopštenju.

Ta organizacija je dodala da bi se čak moglo reći da se rasplamsala borba protiv transparentnosti i konkurencije, kao glavnih antikorupcijskih mehanizama.

“Javno iznete sumnje o slučajevima korupcije na visokom nivou ostale su neispitane čak i kada su bile snažno potkrepljene u tekstovima novinara istraživača. Statistika krivičnog gonjenja lako navodi na pogrešan trag jer podaci, zbog zakonskih definicija, obuhvataju i krivična dela koja ni sa korupcijom ni sa javnim sektorom nemaju veze. Broj konačnih osuda za koruptivna dela još nije dosegao neambiciozne ciljeve postavljene Strategijom za borbu protiv korupcije iz 2013. godine. Od 2018. Srbija nema Strategiju, a rad na novoj još nije počeo”, dodaje TS.

Medjunarodni dan borbe protiv korupcije ustanovila je Generalna skupština UN jer je 9. decembra 2003, počelo potpisivanje Konvencije UN protiv korupcije.