“Zakon ne predviđa obavezu predstavljanja kandidata ni na skupštinskim odborima, ni na plenumu. Poslanicima su dostavljene samo radne biografije kandidata i informacije o sprovedenom testiranju, a ne i programi rada. Transparentnost Srbija ocenjuje da je to nedovoljno da bi poslanici na osnovu argumenata izabrali najboljeg kandidata za ovu važnu funkciju”, navodi se u saopštenju.
Uz inicijativu upućenu predsedniku parlamenta Vladimiru Orliću i svim poslaničkim grupama, ova organizacija je dostavila i analizu programa koje su kandidati podneli u prvoj fazi izbornog postupka, sprovedenoj u organizaciji Pravosudne akademije.

Transparentnost Srbija je pozvala zakonodavce da ne spajaju raspravu o izboru direktora Agencije za borbu protiv korupcije, koja je 24. od ukupno 26 tačaka dnevnog reda, sa ostalim tačkama.

“Predstavljanje i ispitivanje kandidata u Skupštini dalo bi priliku i građanima da vide u kojoj meri su narodni poslanici zainteresovani za budući rad Agencije i da li zaista vrše izbor na skupštinskoj sednici”, zaključuje se u saopštenju.