“Tu nije bilo dovoljno provetreno. Oni su ušli samo da povuku opremu, njih šestorica, i posle određenog vremena osetili smanjen procenat kiseonika, a povećan procenat ugljen-dioksida”, naveo je Turković.

Najavio je da će mere biti preduzete protiv osoba koje nisu proverile da li je jama provetrena.

“Republički rudarski inspektor Zorica Vukadinović doći će sa tehničkim direktorom i Šefom službe zaštite i upravnikom jame, sići će u jamu, snimiti lokaciju i napraviti izveštaj”, kazao je Turković.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović  ranije danas hitno je naložila vanredni inspekcijski nadzor o uzrocima i okolnostima zbog kojih je došlo do ugrožavanja zdravlja šestoro rudara u rudniku uglja “Štavalj” kod Sjenice.