U Konkursu se navodi se da će opština sufinasirati projekte koji se odnose na istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje građana Tutina, ali i da podstiču povezivanje lokalnih zajednica u Sandžaku, saradnju sa dijasporom, pridruživanje Evropskoj uniji, rurarlni razvoj i razvoj sela, zaštitu životne sredine, informisanje osoba sa invaliditetom i brojne druge oblasti.

Konkurs je raspisan za projekte čija realizacija ne može biti duža od jedne godine, a najmanji iznos koji će biti odobren po projektu iznosi 250 hiljada dinara, dok je najviši devet miliona dinara.

Rok za dostavljanje projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Istovremeno je upućen i Poziv novinarskim i medijskim udruženjima da predlože članove stručne komisije koja će odlućivati o raspodjeli ovog novca medijima.

Tutinska opština je i prethodne tri godine izdvojila istu sumu novca za sufinansiranje medijskih sadržaja.