U Konkursu se navodi da će opština sufinansirati projekte koji se odnose na istinito, nepristrasno, i potpuno informisanje svih građana u Tutinu, a navedeno je i 15 prioritetnih oblasti, kojima bi predloženi projekti trebali da se bave.

Najmanji iznos koji će biti odobren po projektu iznosi 250.000 dinara, dok je najviši devet miliona dinara, a rok za dostavljanje projekata je 15 dana od objavljivanja konkursa.

Istovremeno upućen je i poziv novinarskim i medijskim udruženjima i stručnjacima da predlože članove konkursne komisije koja će ocenjivati pristigle projekte.