Takmi?ari karate kluba „Tutin“ osvojili su tri bronzane medalje na internacionalnom turniru „Kosova 2007.“ održanom u Prištini. U teškoj kategoriji, tre?e mesto osvojio je Edit Kurtovi?, a u lakoj Mirza Eminovi?. Tutinski karatisti osvojili su tre?e mesto i u ekipnoj konkurenciji. Trener ovog kluba Samir Eminovi? rekao je da je zadovoljan plasmanom svojih takmi?ara na ovom turniru i smatra da je ova godina bila uspešna za tutinski karate klub. „Ovim takmi?enjem u Prištini zaokružena je ovogodišnja sezona i ispunjen plan koji smo zacrtali na po?etku sezone. U?estvovali smo na turniru „Zlatni pojas“ u ?a?ku, „Salko ?uri?“ u Sarajevu, a tako?e i na me?unarodnom turinuru u Skoplju. Naši takmi?ari su pokazali da ovaj kraj ima potencijala kada je u pitanju ova drevna veština“, rekao je Eminovi?. ?lan karate kluba „Tutin“ i reprezentativac Srbije Edit Kurtovi?, ocenio je da je na turniru u Prištini bila veoma jaka konkurencija, i da je bilo teško osvojiti medalje. „Imali smo odli?an nastup me?u velikim brojem takmi?ara iz nekoliko zemalja. Turnir nam je bio vrlo važan kako bismo svoj grad i region najbolje predstavili. Planovi su nam da u?estvujemo na što više WSKF prvenstava a uskoro ?e naša ekipa i?i na pripreme u Makedoniju. Najzna?ajnija takmi?enja koja nam predstoje su nastupaju?e Evropsko i Svetsko prvenstvo u Tokiju“, rekao je Kurtovi?. Karate klub „Tutin“ osnovala su bra?a Eminovi? pre jedanaest godina. U klubu trenira oko 250 ?lanova, od ?ega 15 karate majstora i nekoliko majstorskih kandidata.