NOVI PAZAR– Fond za humanitarno pravo podneo je tužbu za naknadu štete u ime Hazbije Smajlovi?a iz sela Suvi Do protiv države Srbije zbog torture koju su nad njim u martu 1994. godine izvršili policajci SUP-a Tutin. Kako se navodi u današnjem saopštenju FHP-a, trojica policijaca iz Tutina su 15. marta 1994. godine došli u ku?u Smajlovi?a i priveli ga u policijsku stanicu zbog navodnog posedovanja oružja. Dodaje se da ga je po dolasku u stanicu inspektor Željko Obradovi? vezao za radijator u hodniku i tražio od njega da preda pušku koju poseduje i da mu kaže ko u njegovom selu ima oružje. FHP isti?e da je vezanog Smajlovi?a isti inspektor, koji je bio pod uticajem alkohola, nakon toga uveo u jednu kancelariju gde ga je u prisustvu još jednog policijaca tukao. "Tukli su ga policijskim palicama po le?ima, bubrezima, nogama, rukama i licu. Tortura je trajala oko sat i po a zatim su ga ponovo vezali za radijator", isti?e se u sapštenju i dodaje da su ga ujutru trojica policajaca sproveli u SUP Novi Pazar gde se ispitivanje nastavilo, iako je Smajlovi? bio u lošem zdravstvenom stanju. Fond za humanitarno pravo navodi i da je iz stanice policije u Novom Pazaru Hazbija Smajlovi? sproveden u zatvor na izdržavanje kazne zbog se?e šuma, na koju je ranije osu?en, ali ni tamo nije dobio lekarsku pomo?. "Od posledica torture, Hazbija mesec dana nije mogao da hoda. Danas Hazbija ose?a ozbiljne fizi?ke i psihi?ke posledice torture", navodi FHP. Sandža?ki odbor za ljudska prava iz Novog Pazara je Okružnom javnom tužilaštvu u martu 2002. godine podneo krivi?nu prijavu protiv policajca Željka Obradovi?a, ali je ona odba?ena zbog nedostatka dokaza.