Tužilac je govoreći za Radio-Televiziju Srbije (RTS) naveo da u Srbiji prilikom nekog incidenta, ili prilikom manjeg sudara, ne može da se vidi da jedna osoba istupi i kaže da je pogrešila.

“Mi imamo tu kulturu da je svako u pravu, da nećete da popustite onom drugom, da se tolerancija smatra slabošću. Potpuno moramo da promenimo odnos prema tim temeljnim društvenim vrednostima”, ukazao je Ilić.

“Morate da u društvu prestanete da negujete kulturu nasilja, morate da popravite autoritet državnih organa, da se tim državnim organima veruje. U toj situaciji, naravno da možete da očekujete smanjenje kriminaliteta”, rekao je Ilić.

On je dodao da kazne za napad za službena lica u Srbiji već smatra preoštrim u odnosu na pojedine evropske zemlje, navodeći da je prošle godine 111 osoba dobilo zatvorsku kaznu zbog takvih napada.

Naglasio je da ekstremne slučajeve treba kažnjavati, ali da samo politika strožeg kažnjavanja po pravilu nigde nije donela smanjenje nasilja ako uz to nije bilo i druge aktivnosti.

“Ne možete samo kažnjavanjem da rešite problem nasilja i opšte nasilničkog ponašanja u nekoj zajednici”, naglasio je Ilić.