“Ono što je vrlo važno i vrlo primetno jeste da i kada imate ozbiljan predmet i ozbiljno krivično delo u kome se pominju imena koja nisu poznata široj javnosti, ali jesu krivična dela koja uzurpiraju društvenu imovinu i zadiru u budžet Srbije, gde je pronevera ogromna, takve predmete obično daju zamenicima koji su upućeni iz nižih tužilaštava, koji nemaju iskustva i nisu prošli obavezne obuke za rad sa predmetima sa koruptivnim elementima”, rekla je Paunović za nedeljnik NIN.

Kako je navela, “to nije slučajno, takvi zamenici su u svom radu oslonjeni na rukovodioca odeljenja, koji će u stvari na posredan način obrađivati predmet, ali sa potpisom zamenika kome je dodeljen”.

“A rukovodioca odeljenja postavlja javni tužilac. Onda dolazite do zaključka da javni tužilac ima pod kontrolom sve predmete za koje je zainteresovan”, navela je Paunović.