Konferencija okuplja sudije Evropskog suda za ljudska prava, kao i predsednike i sudije najviših sudova iz Centralne i Jugoistočne Evrope (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Severna Makedonija, Slovenija i Srbija).

Ministarka pravde Srbije Maja Popović izjavila je na otvaranju da primena EKLJP u sprskom pravnom sistemu „ima za posledicu uključivanje specifičnosti Srbije i njenog pravnog okvira u konvencijski sistem zaštite ljudskih prava, zato ovaj sistem ima i notu naših vrednosti“.

„Svi zajedno smo svedoci da se sudovi u Srbiji neretko pozivaju na Evropski sud za ljudska prava što ukazuje na potrebu konstantne uskladjenosti domaće pravne prakse sa evropskim vrednostima, standardima oličenim u Konvenciji“, izjavila je Popović na otvaranju dvodnevne konferencije.
Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović izjavila je na otvaranju da je Srbija od početka primene Konvencije 2004. godine postigla značajne pomake.

„Tokom primene Konvencije ne samo što se u velikoj meri razvila svest gradjana Srbije o mogućnosti zaštite prava pred Evropskim sudom za ljudska prava, već je primena u značajnoj meri unapredjena kao i znanje sudija o primeni i standardima koji su razvijeni u praksi ESLJP. Sudije imaju posebnu odgovornost za primenu Konvencije“, izjavila je Vasović i dodala da postoje oblasti koje je potrebno unaprediti u Srbiji te izrazila nadu da će ova konferencija u tome pomoći.

Sudija Ustavnog suda Gordana Ajnšpiler Popović izjavila je da je taj sud izgradio mnogo sopstvenih principa, ali su oni dobrim delom zasnovani na evropskoj praksi, njenom tumačenju i primeni.

„Smatramo da je svojim radom Ustavni sud u mnogome doprineo shvatanju nekih evropskih standarda i odluka jer je i usmerio napore da da pravilno tumačenje koje je u skladu sa našim nasledjem i opštim uslovima u kojima se trenutno nalazimo, ali i našim poimanjem drušva, sloboda i prava i da svaka odluka bar za malo unapredi to naše shvatanje i približi nas evropskom društvu“, rekla je ona.

Šef delegacije EU u Srbiji Emanuele Žofre izjavio je u obraćanju da su standardi Evropske konvencije i suda posebno važni danas kao vodilja jer „živimo u teškom vremenu“.

„I u Srbiji ove nedelje vidimo da se osnovno pravo na okupljanje suočava sa preprekama. U tom kontekstu pravilno izvršenje presuda ESLJP je ključno“, rekao je i dodao da su one kompas domaćim sudstvima.

Dodao je da EU podržava napore da se u Srbiji ojača pravosudje i zaštita ljudskih prava.

Tekst je objavljen u okviru Programa tranzicione saradnje Republike Češke.

Komentari (0)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.