Radio Sto plus uvidom u evidenciju Ministarstva pravde saznaje da su pojedinačno ovlašćeni za osam različitih jezika.

Među njima je po jedan tumač za bosanski, albanski i ruski jezik, po dva za arapski i nemački jezik, po tri za engleski i francuski, kao i četiri tumača za turski jezik.

Ovim poslom se u Novom Pazaru uglavnom bave profesori sa dugogodišnjim radom u ovdašnjim obrazovnim ustanovama.

Usluge sudskih tumača, koji su licencu dobili od Ministarstva pravde i koji pečatom garantuju da je prevod u potpunosti veran originalu, najčešće se koriste za nostrifikacije diploma, izvoda, uverenja, medicinske dokumentacije, kupoprodajnih ugovora i ostalo.