Do obustave saobraćaja doći će zbog radova na rekontrukciji tog magistralnog puta.

Vozači se pozivaju da poštuju postvljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i instrukcije saobraćajne policije, a kao alternativni pravac predloženo je putovanje preko Duge Poljane, Karajukića Bunara i Raždaginje.