Seminar organizuje Evropsko udruženje kozmetičke industrije Cosmetics Europe, uz podršku Udruženja za farmaciju i medicinsku delatnost PKS i Udruženja proizvođača, uvoznika i distributera deterdženata i kozmetičkih proizvoda u Srbiji (KOZMODET).

Predsednica Grupacije uvoznika i distributera kozmetičkih proizvoda PKS Ana Popara Gojković rekla je da je seminar posvećen važnim temama, među kojima su Zeleni dogovor (Green Deal), Evropska hemijska strategija za održivost i mikroplastika.

“To su teme koje su trenutno u fokusu Evropi i koje imaju uticaj na mnoge industrije uključujući i kozmetičku. U ovim oblastima očekujemo velike promene posebno na polju propisa, kako u EU, tako i u Srbiji i zbog toga je blagovremeno sagledavanje i razumevanje ovog problema značajno za sve koji se bave kozmetikom bilo da su proizvođači, uvoznici, distributeri ili laboratorije, nadležne inspekcije”, rekla je ona.

Generalni direktor Kozmetiks Jurop (Cosmetics Europe) Džon Čejv rekao je da je došlo do velikih promena u kozmetičkoj industriji i da veruje da je ovo ključna tema koja će pomoći svima koji se njome bave.

“Dolazi do velikih promena u dinamici i radu. Radi se na usglašavanju srpskih regulativa sa Evropskim i verujem da je jako važno da Srbija i svi akteri razumeju šta se dešava u Briselu i za kojim promenama mi hitamo”, rekao je on.

Na seminaru će neke od tema biti i revizija Kozmetičke uredbe 1223/2009, prikaz uticaja na regulatorne promene u oblasti kozmetičkih proizvoda u EU, revizija REACH uredbe (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje hemikalija). Tu su i teme revizija CLP uredbe (klasifikacija, obeležavanje i pakovanje hemijskih supstanci), najnovije promene u zahtevima EU regulative i