Ove školske godine u Sjenici je 51 odrasli osnovac, među kojima je 45 žena, a šest muškaraca.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u poslednjih šest godina najmanje zainteresovanih za ovaj vid obrazovanje u toj opštini na Pešterskoj visoravni bilo je tokom prošle školske godine (2020/2021), ukupno 32, među kojima je bilo 15 žena.

Osnovno obrazovanje odraslih u Srbiji traje tri godine i ostvaruje se u tri ciklusa, u trajanju od po godinu dana.

Tokom prvog ciklusa stiče se osnova funkcionalne pismenosti, a u drugom i trećem osnova opšteg obrazovanja i stručne kompetencije.

U Srbiji ove školske godine ima ukupno 5.904 polaznika za osnovno obrazovanje odraslih, što je najmanja brojka u poslednje tri školske godine.

Redovno osnovno obrazovanje u Novom Pazaru ove školske godine pohađa ukupno 11.781 učenika, u Tutinu 3.918, a u Sjenici 2.495 osnovaca.