BEOGRAD/ NOVI PAZAR- Pred Specijalnim sudom u Beogradu danas je ?itanjem optužnice po?elo su?enje grupi od 15 vehabija optuženih za terorizam i nedozvoljeno držanje oružja i ekspoloziva. Zamenik specijalnog tužioca Jovica Jovanovi? rekao je danas prilikom ?itanja optužnice da je grupa organizovana kako bi delovala u me?unarodnim razmerama radi sticanja politi?ke i verske mo?i. "Od druge polovine 2006. do 16. marta 2007. godine na teritoriji Novog Pazara i Sjenice optuženi su organizovali kriminalnu grupu u nameri da ugroze bezbednost Srbije tako što su planirali napade na policiju i ubistva", rekao je Jovanovi?. On je dodao da je grupa uspostavila blisku vezu sa istomišljenicima u susednim zemljama i u više zemalja sveta sa kojima su komunicirali neposredno i elektronskom poštom. U optužnici se navodi da je grupa izabrala nepristupa?ne i skrivene lokacije za formiranje kampova za duži bozravak i za teroristi?ku i vojnu obuku. Prema navodima optužnice grupa se tereti da je planirala ubistva muftije Muamera Zukorli?a i napad na policijsku stanicu u Novom Pazaru. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv vehabija u septembru prošle godine. Optuženi su Senad Ramovi?, Jasmin Smailovi?, Adnan Hoti, Nedžad Memi?, Fuad Hodžic, Mirsad Prenti?, Erhan Smailovi?, Senad Vejselovi?, Vahid Vejselovi?, Mehmedin Koljsija, Husein Culjka, Aldin Puli?, Bekta Memi?, Safet Be?irovi? i Damir Berbo.