Ađali je rekao će UNHCR nastaviti dobru saradnju sa Srbijom na unapređenju prava i položaja izbeglica, interno raseljenih lica i migranata na teritoriji Srbije.

Dačić je rekao da Srbija smatra UNHCR važnim partnerom i naglasio značaj nastavka saradnje i podrške UNHCR za dugotrajno zbrinjavanje raseljenih u Srbiji – kako izbeglica iz BiH i Hrvatske, tako i interno raseljenih s Kosova.

Ministar je rekao da očekuje da međunarodna zajednica i UNHCR nastave podršku Regionalnom projektu stambenog zbrinjavanja izbeglica.