U toku dostava školskih potvrda

NOVI PAZAR- Dostava školskih potvrda za de?iji dodatak u novopazarskoj službi De?ije zaštite traje do 30. septembra. Iz ove službe su pozvali roditelje da ispoštuju ovaj rok kako im ne bi bio obustavljen de?iji dodatak za decu školskog uzrasta. Obnova dokumentacije za sticanje prava roditelja na ovaj dodatak po?inje od 1. do 30. novembra. Pravo na de?iji dodatak ostvaruje samo jedan od roditelja koji mora da ispunjava slede?e uslove: da je državljanin Srbije i da ima prebivalište na njenoj teritoriji, kao i to da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko republickog zavoda za zdravstveno osiguranje. Porodice koje ostvaruju pravo na de?iji dodatak, zahtev podnose opštinskoj De?ijoj zaštiti. Pravo na de?iji dodatak ostvaruje se u trajanju od 12 meseci od dana podnošenja zahteva.