Jedinstveni birački spisak za predstojeće lokalne izbore zaključen je u ponoć, 18. maja, a građani će do 29. maja moći da podnesu zahtev za upis ili promenu podataka u biračkom spisku.

Izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, građani koji su promenili prebivalište u poslednjih 11 meseci, počevši od 3. jula 2023. godine, neće moći da glasaju na novoj, već prethodnoj adresi.

Građani Tutina na lokalnim izborima glasaće za jednu od osam proglašenih izbornih lista, dok će na glasačkom listiću u Sjenici biti 10 lista.