Vežbu “Sajber Tesla 2024” organizovala je Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba VS u cilju “unapređenja kapaciteta sistema odbrane i nacionalnog centra za prevenciju rizika u informaciono-komunikacionim sistemima za odbranu od visokotehnoloških napada i jačanja saradnje s relevantnim subjektima iz državnog i privatnog sektora”. {image2}

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, u petodnevnoj vežbi su osim pripadnika VS učestvovali i predstavnici privatnog i javnog sektora i akademske zajednice koji obavljaju poslove u oblasti informacione bezbednosti. {image3}

“Oni su, u skladu sa scenariom vežbe, u zatvorenoj računarskoj mreži uvežbavali ofanzivna i defanzivna dejstva u sajber prostoru u sastavu timova za odgovor na bezbednosne incidente, upoređujući, pritom, različite prakse i procedure i testirajući efikasnost saradnje”, stoji u saopštenju.