Većnici Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) izabrali su danas većinom glasova četiri potpredsednika, Izvršni odbor, odbore i statutarnu komisiju, sve sa većinske liste „Za bošnjačko jedinstvo.

Za potpredsednike su izabrani Muhedin Fijuljanin, Vasvija Gusinac, Redžep Škrijelj i Esad Džudžo.

Predsednik Izvršnog odbora je Hasim Mekić, potpredsednik Mustafa Baltić, dok su za članove izabrani Amela Spahić zadužena za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma, Bajro Gegić za obrazovanje, Fahrudin Mavrić za kulturu, Mevljuda Melajac za informisanje i Fahrudin Đekić za delotvorno ucešće Bošnjaka u javnom životu.

Predsednik BNV Sulejman Ugljanin najavio je ranije da će novoizabrani funkcioneri biti ravnopravno zastupljeni sa obe liste koje su učestvovale na izborima za ovaj savet.

Ugljaninova lista „Za bošnjačko jedinstvo“ ima 19 većnika , dok lista „Za Bošnjake, Sandžak i muftiju“, bliska muftiji Muameru Zukorliću, ima 16 većnika.

Veće je Javno preduzeće za informisanje Novi Pazar– Regionalnu radio televiziju proglasilo za ustanovu od posebnog značaja za Bošnjake, a od Agencije za privatizaciju će tražiti obustavu daljeg postupka privatizacije ove medijske kuće.

Doneta je i odluka kojom se zahteva od Vlade Srbije i Ministarstva finansija da u budžetu za narednu godinu uvrste pripadajuća sredstava za rad ovog nacionalnog organa u skladu sa kriterijumima definisanim Uredbom o postupku raspodele sredstava iz budžeta za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Inače, ovu sednicu BNV obeležile su odluke Sulejmana Ugljanina da sa zasedanja udalji medije, kao i da odbornicima oduzme mobilne telefone kako većnici opozicione liste “Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju” ne bi snimali dešavanja na sednici.

Nakon kraće rasprave i pauze, opozcija je napustila zasedanje, a većina je usvojila sve tačke dnevnog reda.

A.Bajrović