Udovičić je na okruglom stolu na temu Predloga strategije za mlade u Srbiji rekao da je Novi Pazar mesto gde se mogu čuti konstruktivne kritike i ideje kako pomoći mladima da se “samoiskažu, pokažu i dokažu, ali i da kreiraju svoju zemlju po njihovoj meri“.

“Nekako kada pričate o strategijama, nije mladim ljudima to toliko blisko. Više žele da kroz živu reč i kroz jedan direktan dijalog iskažu svoje ideje i misli i da kroz neke konkretne i konstruktivne primere unaprede takve strateške dokumente. Danas smo ovde da odgovorno i otvoreno čujemo mlade i sva zainteresovana lica“, naveo je Udovičić.

Osim Novog Pazara, Ministarstvo će realizovati okrugle stolove na ovu temu i u Užicu, Novom Sadu, Beogradu i Kosovskoj Mitrovici, i po njihovom okončanju sačiniti izveštaj o Predlogu strategije za mlade u Srbiji od 2022. do 2030. godine.