Udruženja “Savski nasip”, “Zajednička akcija blok 70 i 70a” i “ZaNašKej” zatražila su od gradske vlasti da o stvarima od opšteg značaja odlučuje transparentno, zakonito i uz učešće građana, koji su primarni korisnici Savskog keja, kao i stručnjaka koji godinama upozoravaju na opasnosti koje nastaju njegovim ugrožavanjem.

“Brinu nas dimenzije splavova koji će naružiti obalu. Sa predloženim parametrima splavova se ne slažemo i zahtevamo izmenu njihovih dimenzija. Upitna je njihova bezbednost. Nejasno je kako će se sanitarne vode prazniti i samorazgradjivati. Broj splavova je i dalje veliki za dva kilometra obale”, navela su udruženja u zajedničkom saopštenju.

Naveli su da prema anketi koje je sprovelo jedno od udruženja gradjana, od 1.381 anketiranog tri četvrtine stanovnika želi najviše pet splavova na prostoru Savskog keja, veliki broj ne želi ni jedan.

“Sva odlučivanja i postupanja vezana za Savski kej, odnosno za Savski nasip moraju da budu u skladu sa primarnom namenom nasipa, a to je zaštita od poplava. Zahtevamo da nam se omogući miran i kvalitetan život, uživanje u pogledu na reku, u očuvanom zelenilu”, kažu gradjani.

Dodali su da ne žele gomilanje novog sadržaja na keju, nedozvoljeni saobraćaj, noćne klubove, kriminalno ponašanje koje je u porastu poslednjih godina, treštanje muzike i svakodnevni vatromet, bušenje nasipa zbog nelegalnog priključivanja na vodovod, smeće u reci i na obali, uništavanje obaloutvrde, niti ostale probleme koje većina splavova uzrokuje.

Reka Sava i njena obala su javno dobro, koje pripada svima nama i ta činjenica bi trebalo da bude apsolutni prioritet, a ne privrednici i njihova zarada, poručuju gradjani.

Grad Beograd raspisao je “Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za zakup vodnog zemljišta” koji se odnosi na prostor leve obale Save, na potezu od ulica Agostina Neta do ulice Dr Ivana Ribara, u blokovima 70a, 70, 44 i 45.