„Kao pozitivno ocenjujemo dogovor sa bankama da se u narednih godinu dana zamrznu cenovnici naknada, kao i da se sve naknade, koje su povećane od 1.1.2021, umanje za 30 odsto a ne ispod nivoa koji je važio pre tog datuma“, naveli su u saopštenju.

Pozitivno su ocenili i odluku o uvodjenju obaveznog platnog računa sa osnovnim uslugama, koji će gradjane koštati 150 dinara mesečno, a sadržaće održavanje računa, podizanje novca u okviru banke i neograničeno plaćanje QR kodom, uz naplatu naloga za elektronsko plaćanje, po ceni umanjenoj za 30 odsto od cene najeftinijeg postojećeg paketa.

Udruženje je, sa druge strane, ocenilo da se te mere ne odnose na tarife koja važe za privredu, pa postoji mogućnost da će banke probati da nadoknade „gubitke“ iz dela poslovanja sa gradjanima, tako što će podići cenovnike za pravna lica.

„To bi onda moglo imati domino efekat, jer bi privrednici taj novi trošak mogli da prenesu na cene svojih usluga i proizvoda, a to opet plaćaju gradjani, te bi efekat umanjena tarifa za gradjane izgubi smisao“, naveli su.

Iz udruženja smatraju i da su mere kratkoročne i da bi bilo dobro kada bi predstavljale osnov za trajno rešavanje problema naplate naknada.

„Loš efekat toga, gradjani bi mogli da osete za godinu dana, kada bi banke mogle da probaju da nadoknade izgubljeno, novim osetnijim povećanjem cenovnika“, kazali su iz udruženja Efektiva.

Oni tvrde da je NBS uz postojeće mere mogla da propiše bankama obavezu važenja ugovora sa minimalnim rokom, tokom kog bi banke bile u obavezi da garantuju visinu tarifa.