Nosilac liste “Za bošnjačko jedinstvo” Sulejman Ugljanin pozvao je danas Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave da u najkraćem roku zakaže konstitutivnu sednicu Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV).

“Na taj način bi Bošnjaci, nakon četiri godie praznine, dobili legalno i legitimno veće koje će moći da ih predstavlja i zastupa njihova prava u četiri oblasti za koje je nadležno i koje država finansira”, izjavio je Ugljanin na konferenciji za novinare.

On je dodao i da će se budući saziv BNV, pored upotrebe jezika i pisma, informisanja, kulture i obrazovanja, baviti i pitanjima od opšteg značaja za građane Sandžaka.

“Ovo Veće će posvetiti punu pažnju pitanjima vladavine prava, konkurentnosti privrede i ekonomije, razvoju komunalne i opšte infrastrukture, kao i onim pitanjima od značaja za sve građane, prvenstveno Sandžaka koji je jedan od najerazvijenijih delova Srbije”, rekao je Ugljanin.

Na naše pitanje kako će se BNV baviti pitanjima koja po Zakonu nisu u njegovoj nadležnosti, Ugljanin je odgovorio da “u okviru Veća postoje radna tela i odbori koja će se time baviti”.

“Članovi tih tela će svim većnicima, i ne samo njima, nego i narodnim poslanicima iznositi čist Bošnjački nacionalni stav o svim pitanjima. Nešto će oni zastupati u Veću, a nešto mi u Skupštini Srbije i drugim državnim institucijama”, izjavio je Ugljanin.

Ugljanin je još jednom ponovio da u radu budućeg Veća mogu učestvovati svih 70 mandatara sa obe liste, jer su oni legitimni predstavnici Bošnjaka, iako nacionalni saveti nacionalnih manjina broje 35 većnika.

Prema rezultatima Republičke izborne komisije, lista “Za bošnjačko jedinstvo” osvojila je 19 mandata, dok je listi “Za Bošnjake, Sandžak i muftiju” pripalo 16 mesta u sazivu BNV.

N. Kočović