Predsednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin izjavio je danas nakon sastanka sa zamenikom šefa misije OEBSa u Srbiji Majklom Ujeharom, da se ono što se o stanju prava manjina govori u Beogradu, Vladi i Skupštini Srbije, ne podudara sa stanjem na terenu.

“Gospodinu Ujehari sam predočio konkretne primere diskriminacije manjina na terenu, poput obrazovanja na maternjem jeziku gde je ministar prosvete Srđan Verbić jednom odlukom srušio čitav jednogodišnji sistem obrazovanja na bosanskom jeziku. Takođe, Odbor za ljudska i manjinska prava ne funkcioniše i za osam meseci nije uradio ništa”, rekao je Ugljanin.

On je dodao i da “Grad Novi Pazar vrši diskriminaciju nad Bošnjacima, jer ne izdvaja niti jedan dinar iz gradskog budžeta za ostvarivanje njihovih prava, iako je na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi to obavezan”.

“Tražim od OEBSa da zajedno učinimo nešto na delotvornom učešću Bošnjaka u javnom životu. Da se njima, ali i drugim manjinama, omogući da se u državnim institucijama poput Policijske i Pravosudne akademije obrazuju na kvalitetan način”, izjavio je Ugljanin.

Zamenik šefa misije OEBSa u Srbiji Majkl Ujehara (Mićael Uyehara) najavio je da će ova misija nastaviti da radi sa nacionalnim savetima, državnim i lokalnim organima kako bi osigurala da sistem zaštite i unapređenja prava manjina u Srbiji funkcioniše.

“Integracija nacionalnih manjina je važan zadatak za budućnost Srbije kao članice Evropske unije, ali i za njenu buduću stabilnost. U tom zadatku OEBS će imati važnu ulogu tako što će na fer i nepristrasan način posmatrati i podržavati rad na ispunjenju tog zadatka”, rekao je Ujehara.

Tokom boravka u Novom Pazaru, Ujehara je razgovarao i sa predstavnicima lokalne samouprave i političkih partija.

N. Kočović