Javnim pozivom za izbor restorana sa tradicionalnom kuhinjom tražena je “nabavka” 7.000 mantija i 1.000 kilograma pita, uz po 600 čašica jogurta i kiselog mleka i 350 sokova.

Na tender se prijavila samo firma “Sve pod sač” i njihova ponuda od 690.000 dinara (koliko je i iznosila procenjena vrednost nabavke) bez poreza, a 761.800 dinara sa porezom je prihvaćena.

Ugovorom je predviđena mogućnost da, ukoliko ne bude potrebe, lokalna samouprava ne realizuje u potpunosti ugovorene vrednosti usluga, odnosno, ne nabavi predviđene količine hrane i pića.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *