Dvojica osumnjičenih iz Loznice i iz Lazarevca su od januara 2019. do 2022. pribavili 786 lažnih računa o navodnoj nabavci sekundarnih sirovina na osnovu kojih su izvršili prenos 617 miliona dinara, a potom prosledili novac svojim pomagačima koji su ga podigli u gotovini, navodi se.

“Na taj način izbegli su da obračunaju i plate porez na prihode od kapitala i porez na dobit pravnih lica u iznosu od 179,3 miliona”, navode iz Poreske uprave.