„Od vitalnog je značaja da se ulože svi napori kako bi se obezbedila nezavisna i efikasna istraga o tome šta se dogodilo u Buči i obezbedila istina, pravda i odgovornost, kao i reparacija i pravni lek za žrtve i njihove porodice“, rekla je ona u pisanoj izjavi.

Navela je da je „užasnuta slikama civila koji mrtvi leže na ulicama i u improvizovanim grobnicama“.

Dodala je da „izveštaji iz ove i drugih oblasti pokreću ozbiljna i uznemirujuća pitanja o mogućim ratnim zločinima, teškim kršenjima medjunarodnog humanitarnog prava i teškim kršenjima ljudskih prava“.

Bašle je navela da je od suštinskog značaja da se ekshumiraju i identifikuju sva tela kako bi porodice žrtava bile obaveštene i utvrdjeni tačni uzroci smrti.