Kasno sinoć EU je dozvolila da pet istočnoevropskih zemalja može privremeno da zabrani ulaz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine, za koje se smatra da su poremetili njihovo tržište, dok dozvoljavaju tranzit svih drugih.

Time je okončana štetna svađa unutar Unije o destabilizirajućem nagomilavanju ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda u zemljama u susedstvu Ukrajine. Time je EU takođe zadržala jedinstven stav prema ruskoj invaziji na Ukrajinu.

“Pozdravljamo to što smo rešili ovo pitanje”, rekao je ukrajinski ministar finansija Sergij Marčenko na sastanku ministara finansija EU u Stokholmu.

Po tom sporazumju Poljska, Mađarska, Slovačka, Bugarska i Rumunija mogu da spreče ulazak četiri proizvoda koji čine najveći deo izvoza iz Ukraine na njihova tržišta, ali moraju da garantuju nesmetan pristup ostalih proizvoda.

Od početka ruske invazije u Ukrajine ometene su isporuke ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda preko Crnog mora, a njihovo usmeravanje preko zemalja EU je bilo važno u slanju žitarica neophodnih svetu.

“Nalazimo da je mudra odluka koja će dozvoliti Ukrajini da izveze potrebne prehrambene proizvode ka afričkim zemljama, što je vrlo važno za njih”, rekao je Marčenko i dodao da će bliskoistočne zemlje takođe imati korist od toga.

Prema dogovoru EU će prihvatiti zabrane četiri od pet glavnih proizvoda – žita, kukuruza, suncokreta, i uljane repice koji predstavljaju najveći deo uvoza. EU će takođe proceniti da li drugi proizvodi uključujući suncokretovo ulje treba da se uključe u zabranu.

EU je dodatno dala 100 miliona evra više specijalne pomoći pored prvobitnog paketa pomoći od 56,3 miliona evra da pomogne poljoprivrednicima u pogođenim zemljama.

U petak su se EU zemlje takođe okvirno dogovorile da ukinu carine na ukrajinske žitarice za još godinu dana. EU je ukinula carine na ukrajinske žitarice da bi olakšala transport ka Africi i Bliskom istoku alternativnim rutama kada je ruska blokada počela da otežava prevoz tih proizvoda iz ukrajinskih luka.

Uglavnom se slažu svi da je ukidanje carina ozbiljno poremetilo tržište u zemljama najbližim Ukrajini. U Poljskoj je uvoz žita sa 2.375 tona u 2021. drastično porastao na 500.008 tona prošle godine, a uvoz kukuruza je sa 5.863 tona na više od 1,8 miliona tona. Slična ogromna povećanja očigledna su u Mađarskoj, Slovačkoj i Rumuniji.