Crnobrnja je bio predsednik ovog pokreta u periodu 2015-2020 godine, i do kraja se zalagao za evropske ideje, duboko verujući da je to najbolji način da se unaprede i razvijaju društvo i država u Srbiji.

Crnobrnja je završio Ekonomski fakultet u Beogradu, magistrirao ekonomske nauke na Univerzitetu u Merilendu, a doktorirao na Ekonomskom fakultetu  Univerziteta u Beogradu.

Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu od 1974. godine predavao je Političku ekonomiju savremenog društva.

Bio je ministar u Vladi Srbije i direktor Zavoda za društveno-ekonomsko planiranje.

Bio je ambasador SFRJ pri Evropskoj zajednici od 1989. do 1992. a posle raspada SFRJ je nastavničku karijeru nastavio u Kanadu kao profesor univerziteta.

Crnobrnja se 2001. godine vratio u Beograd i angažovao se kao specijalni savetnik za evropske integracije u Ministarstvu za ekonomske veze sa inostranstvom.

Bio je profesor-emeritus i direktor Centra za evropske integracije i javnu upravu Fakulteta FEFA u Beogradu, od 2006. do 2009. direktor Instituta FEFA, a od 2009. do 2012. dekan.

Objavio je više od 250 eseja, članaka, rasprava, prikaza i recenzija u naučnim i stručnim časopisima na prostorima bivše SFRJ, u Kanadi i SAD – preneo je Evropski pokret u Srbiji.