Oko 2,6 miliona ljudi prebeglo je u Poljsku, a više od 686.000 u Rumuniju.

Visoki komesarijat UN za izbeglice, koji prati broj izbeglica, veruje da je veliki broj ljudi već razmešten po Evropi iz prvih zemalja u koje su ušli.

Rusija je 24. februara započela vojnu invaziju na Ukrajinu.