Misija je dokumentovala 72 nastradala civila izmedju 17. februara i 7. aprila u okrugu Ler.

Medju žrtvama je lokalni član Lekara bez granica.

Zabeležena su 64 slučaja seksualnog nasilja, uključujući grupna silovanja. Napadači su „naoružani omladinci“ iz susednih okruga Koh i Majendit.

„Zgrožen sam ovim užasnim napadima na civile u Leeru. Svi moramo učiniti sve što možemo da obezbedimo da žrtve i preživeli dobiju pravdu koju zaslužuju i da dobiju negu i podršku koja im je potrebna“, rekao je specijalni predstavnik generalnog sekretara UN za Južni Sudan Nikolas Hejsom.

Pijace, kuće, objekti humanitarnih organizacija i skladišta su opljačkani i spaljeni.

Procenjuje se da je 40.000 ljudi pobeglo od nasilja, a hiljade su navodno prešle reku Nil da bi se sklonile u drugu državu.

Misija Ujedinjenih nacija je saopštila da su u Leru rasporedjene dodatne mirovne snage koje sprovode redovne patrole.

U Južnom Sudanu nasilje je učestalo otkako je proglasio nezavisnost od Sudana 2011. godine.