Ministarsvo rudarstva i energetike Srbije i Program za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP) potpisali su danas ugovor za pružanje tehničke pomoći za projekat energetske efikasnosti zgrada centralne vlasti, kojim je predvidjena obnova 28 zgrada, medju kojima su Vlada Srbije, Skupština Srbije i Palata Srbija.

Ugovor su potpisale ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović i stalna predstavnica UNDP u Srbiji Fransin Pikap.

Projektom je predvidjeno obezbedjivanje tehničkih usluga, izrada energetskih sertifikata za odabrane zgrade za postojeće stanje, izrada detaljnih energetskih pregleda zgrada, izrada studija opravdanosti i izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekata u Beogradu, ukupne površine 208.000 metara kvadratnih.

Ministarska rudarstva i energetike Zorana Mihajlović je kazala da je projektom vrednim 40 miliona evra obuhvaćeno 28 od 56 zgrada centralne vlasti, te da je polovina zgrada koje će postati energetski efikasne pod zaštitom države, da su uglavnom stare i da troše mnogo energije.

Precizirala je da projektno-tehnička dokumentacija treba da se završi do marta ili aprila naredne godine, dok bi u drugoj polovini 2022. trebalo da počnu radovi, a sve mora da se završi u roku od tri godine.  

„Projekat znači da će se smanjiti potrošnja energije za 30 odsto, a emisju štetnih gasova, pre svega CO2 za oko 20 odsto“, rekla je Mihajlović.

Ona je navela da je cilj Vlade Srbije da svaka odluka i projekat koji se ugovara mora da ima pozitivno dejstvo na zaštitu životne sredine i mora da omogući da se smanji emisija CO2 i drugih štetenih supstanci u atmosferu.

„Energetaska efikasnost je način da se životna sredina učini sigurnijom, a cilj države je da se u narednih nekoliko godina smanji potrošnja toplotne energije najmanje izmedju 20 i 30 odsto, a danas Srbija troši 40 odsto više toplotne energije od svih zemalja EU“, rekla je ona, navodeći da nema razloga da se „baca kroz prozor proizvodnja jedne termoelektrane“.

Stalna predstavnica UNDP u Srbiji Fransin Pikap je kazala da projekat nije važan samo za državu, već i gradjane, jer štednja energije smanjuje zavisnost od uvoza i pospešuje nacionalnu energetsku bezbednost, ali i smanjuje nepovoljan uticaj na životnu sredinu.

To dodatno, kako je navela, čini i srpsku ekonomiju konkurentnom na svetskom tržištu.

„U regionu zapadnog Balkana, kako je ukazano, 36 odsto svih emisija CO2 dolazi iz javnih i privatnih zgrada. Zgrade su takodje najveći potrošači energije, ali kada su projektovane ili prilagodjene za efikasniju potrošnju energije, zgrade predstavljaju veliki potencijal za uštedu energije“, rekla je Pikap.

Dodala je da su u okviru projekta UNDP i Ministarstvo rudarstva i energetike uradili Studiju o uštedi energije u javnim zgradama centralne Vlade.

„Očekivano smanjenje potrošnje primarne energije u ovim zgradama moglo bi da iznosi 260 miliona kWh, što je jednako količini električne energije koju Grad Novi Sad, na primer, potroši za javno osvetljenje u periodu od deset godina“, rekla je ona.

Pikap je istakla da će UNDP promovisati ovaj projekat kod donatora i fondova za zaštitu životne sredine, dodavži da je projekat samo nasatavak saradnje UNDP-a sa Vladom Srbije.

Kako je precizirano, planirana je energetska obnova zgrade Vlade Srbije, odnosno bivše Palate Ministarstva finansija i Kraljevine Jugoslavije, Palate Predsednika Republike, Palate Srbija, poslovne zgrade Vlade Srbije (SIV 3), zgrade Narodne Skupštine Srbije, Republičke direkcije za imovinu Srbije, Kancelarije za evropske integracije, Republičke komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Agencije za borbu protiv korupcije, te Kluba narodnih poslanika, ali i niza zgrada koje pripadaju ministarstvima.

U planu je obnova i zgade Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao i Palata glavne pošte u Beogradu u kojoj au smešteni Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Ustavni sud, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Zavoda za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja.

Zgrade koje su u planu za energetsku obnovu su i Zavod za intelektualnu svojinu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Direkcija za mere i dragocene metale, Uprava za poljoprivredno zemljište, Kancelarija nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, kao i Agencija za zaštitu životne sredine.

Tu su i Republička direkcija za robne rezerve, Direkcija za elektronsku upravu, Upravni inspektorat, potom zgrada ministarstva i pravosudnih organa, zgrada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Uprava za plaćanja.

Za realizacije energetske obnove zgrada Vlada Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike ugovorili su zajam od 40 miliona evra od Razvojne banke Saveta Evrope (CEB) koji je odobren od strane Odbora direktora CEB-a u novembru 2019. godine.

Zajam je potpisan od strane ministra finansija Srbije, u martu 2020. godine i ratifikovan od strane Skupštine Srbije u novembru 2020. godine.

Predvidjeno je da Program energetske efikasnosti zgarda centralne valde sprovodu Ministarstvo rudarstva i energetike i UNDP, u saradnji sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa.

CEO VIDEO MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDE: