„Transparentno upravljanje javnim sredstvima doprinosi da gradjani imaju bolje zdravstvene, socijalne i druge javne usluge i viši životni standard“, rekao je Beriš na konferenciji „Odgovorno upravljanje javnim finansijama u kriznim vremenima“, saopštio je UNDP.

Projekat „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, koji je danas završen, realizovao je UNDP, uz finansijsku podršku Vlade Švedske i u partnerstvu sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom, Državnom revizorskom institucijom, Kancelarijom za javne nabavke, Stalnom konferencijom gradova i opština, lokalnim samoupravama, te predstavnicima civilnog društva i medija.

Beriš je rekao da transparentno upravljanje javnim sredstvima omogućuje da kompanije postanu konkurentnije na tržištu, a da ekonomija može da raste. „Unapredjeno upravljanje javnim finansijama, takodje je neophodan korak na putu Srbije ka pridruživanju Evropskoj uniji (EU)“, rekao je Beriš.

Šefica grupe za razvojnu saradnju Švedske agencije za razvoj i saradnju (SIDA) Karin MekDonald rekla je da je odgovorna javna uprava u svakoj zemlji od ključnog značaja za vladavinu prava i stvaranje sistema u kome se prava gradjana u potpunosti poštuju.

„Relevantni mehanizmi unutrašnjeg i spoljnog nadzora treba da budu uspostavljeni i da pravilno funkcionišu kako bi se ostvarila prava gradjana na efikasnu javnu upravu i obezbedio pravičan i jednak tretman gradjana, civilnog društva i privatnog sektora“, rekla je MekDonald.

Uz podršku švedske vlade, UNDP je u protekle tri godine sproveo brojne aktivnosti u partnerstvu sa nacionalnim i lokalnim institucijama, nezavisnim telima, civilnim sektorom i medijima, koje su doprinele većoj transparentnosti i odgovornosti, kao i efikasnijoj kontroli trošenja javnih sredstava.

Zajedničkim radom unapredjen je, kako je navedeno, zakonski okvir i uvedena nova digitalna rešenja kao što je aplikacija Poreski alarm za prijavljivanje poreskih nepravilnosti, zatim softver koji pomaže u otkrivanju, sprečavanju i suzbijanju poreskih krivičnih dela, kao i softver koji je automatizovao ceo proces revizije.

„Nova digitalna rešenja povećala su efikasnost i unapredila transparentnost rada Poreske uprave i Državne revizorske institucije“, navodi se u saopštenju UNDP-a.

Takodje, u 21 gradu i opštini širom Srbije su uvedeni budžetski portali, koji omogućavaju odbornicima u lokalnim skupštinama, kao i gradjanima, da prate pripremu i trošenje budžeta tokom cele godine i da aktivno učestvuju u ovim procesima.

Pored digitalnih rešenja, ova trogodišnja inicijativa imala je fokus i na ljude koji rade u relevantnim institucijama: državni službenici su unapredili svoja znanja i veštine, ojačali saradnju sa kolegama u zemlji i razmenili iskustva i dobre prakse sa kolegama iz zemalja EU.

U okviru konferencije je održana i diskusija o aktuelnim izazovima u oblasti javnih finansija u kojoj su učestvovali predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović, pomoćnica ministra finansija Spomenka Vircburger, pomoćnica direktora Poreske uprave Snežana Veličković, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk i predsednik upravnog odbora nevladine Asocijacije „DUGA“ iz Šapca Aleksandar Prica.

Komentari (0)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.