Kompanija SAS i Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), regionalna kancelarija za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, koristiće tehnologiju kako bi kreirali rešenja zasnovana na podacima za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja, jednog od najčešćih kršenja ljudskih prava na svetu, saopšteno je danas.

UNFPA će doprineti ekspertizom i iskustvom iz svog terenskog rada na sprečavanju i odgovoru na rodno zasnovano nasilje, primenom medjunarodnih standarda, uključujući poverljivost podataka i pristupe usmerene na ljudska prava.Inicijativa je pokrenuta tokom SAS sastanka “C klub”, koji okuplja rukovodioce kompanija širom Centralne i Istočne Evrope, Bliskog Istoka, Afrike i Rusije.”Veoma smo uzbudjeni zbog inicijative koja spaja analitiku SAS-a sa ekspertizom UNFPA, u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Nadamo se da ćemo putem partnerstva naći nove načine da koristimo podatke i analitiku kako bismo okončali jedno od najrasprostranjenijih kršenja ljudskih prava – nasilje kojem su izložene žene i devojke samo zbog svog pola”, rekla je regionalna direktorka UNFPA za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Alana Armitaž.U saopštenju se navodi da se prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, procenjuje da je svaka treća žena doživela fizičko ili seksualno nasilje, kao i da je 17 odsto žena u Srbiji doživelo nasilje od strane partnera.Ocenjeno je da bi troškovi prouzrokovani nasiljem nad ženama na globalnom nivou mogli da iznose oko dva odsto globalnog BDP-a, što je 1,5 milijardi dolara.Rodno zasnovano nasilje ima ozbiljan fizički i psihološki uticaj, a većina incidenata gotovo nikada se ne prijavljuje policiji ili drugim institucijama.”Nasilje nad ženama nije nova tema za SAS. Blisko saradjujemo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Španije i Jedinicom za rodno nasilje, gde se koristi napredna analitika i veštačka inteligencija u borbi protiv nasilja. To pokazuje da analitika može konkretno poboljšati život ljudi. Nadamo se da možemo saradjivati sa zainteresovanim stranama u regionu i pomoći u izgradnji sigurnijih društava”, kazao je regionalni potpredsednik SAS CEMEA Šukri Dabagi.SAS je posvećen kontinuiranom poboljšanju života gradjana putem inicijativa “Podaci za dobro” omogućavajući najsavremenije tehnologije i podršku za analizu velike količine podataka.Automatizacijom procesa, tehnologija omogućava efikasan i koordinisan rad različitih institucija kao što su agencije za sprovodjenje zakona, sudska tela i socijalne službe, doprinoseći izgradnji poverenja i stvaranju sigurnijih zajednica, navodi se u saopštenju SAS-a.