NOVI PAZAR– Menadžerka UNIQA osiguranja Aleksandra Hristov uru?ila je danas Kolibri životno osiguranje Izeti Demirovi?, majci dve devoj?ice koje su na svet u novopazarskoj bolnici došle u prvim satima nove godine. Polisa Kolibri životnog osiguranja vredi 1.000 evra i roditeljima omogu?ava da zaklju?e polisu osiguranja, gde je isklju?ivi korisnik dete, koje ?e novac mo?i da koristi od dana punoletstva. Osim u Novom Pazaru, UNIQA je ovakve polise uru?ila i roditeljima novoro?enih beba u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Nišu, Kragujevcu, ?a?ku, Zaje?aru, Somboru i Kruševcu