Fermentacija je ključna za poboljšanje kvaliteta kafe, dok je mikrobna fermentacija važan način da se stabilizuje ukus kafe, poboljšaju aroma i kiselost kafe i unapredi prinos specijalne kafe.

Kako piše Sinhua, u provinciji Junan na jugozapadu Kine nalazi se 98 odsto površina za sadnju kafe u zemlji i proizvodi se 98 odsto prinosa kafe u zemlji, navodi se u izveštaju.

Od suštinskog je značaja imati poseban skup podataka o resursima sojeva za poboljšanje i precizne kontrole fermentacije kafe i očuvanja i upotrebe soja, čime se podstiče međunarodna konkurentnost kineskih proizvoda od kafe i štiti njeni resursi mikrobne germplazme za fermentaciju kafe, navode istraživači sa univerziteta koji su citirani u izveštaju.

Skup podataka o resursima mikrobnih sojeva, kolekcija od 3.030 sojeva mikroba posvećenih fermentaciji kafe, od velikog je značaja u promovisanju modernizacije tehnologije fermentacije kafe i omogućavanju visokokvalitetnog razvoja industrije kafe, rekli su istraživači.

Pored toga, Poljoprivredni univerzitet Junan odabrao je 18 sojeva pektinaze visokog prinosa i 26 sojeva aroma, što obogaćuje resurse soja visokih performansi za fermentaciju kafe u Kini.

Univerzitet je takođe sproveo istraživanje i razvoj u vezi sa 22 vrste proizvoda od kafe.