Kako je prethodno bilo i najavljeno, nekoliko departmana ponovo će ući u proces akreditacije, za koje se “očekuje da će moći da se završe do septembra, do drugog upisnog roka” .

“Akreditacija studijskog programa Psihologija je u završnoj fazi i konkurs za upis 40 brucoša biće raspisan kada se taj proces završi. Departman za filološke nauke, na studijskom programu Engleski jezik i književnost, imaće 40 studenata. Na Departmanu za prirodno-matematičke nauke, koji obuhvata matematiku, hemiju i biologiju, planiran je upis 100 brucoša”, Saopštio je DUNP.

Prema planu upisa u prvu godinu, na studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama ima 60 mesta, Departman za biomedicinske nauke (Farmacija, Rehabilitacija i Sport i fizičko vaspitanje i Zdravstvena nega) ima mesta za 180 studenata. Na studijskim programima Arhitektura, Građevinarstvo i Softversko inženjerstvo) može biti upisano ukupno 185 brucoša.

Univerzitet će prijave za upis primati 24. i 25., a prijemni ispiti biće održani 29. i 30. juna.

Školarine za samofinasirajuće studente (Planom je predviđeno 170 mesta) na departmanima za filozofske, filološke i matematičke nauke biće 60.000 dinara, a na tehničko-tehnološkim i biomedicinskim naukama 70.000 dinara. Na studijskom programu Farmacija samofinansirajući studenti će plaćati 120.000 dinara.