Predstavnici opozicionih izbornih lista podneli su ukupno 214 žalbi na odluke GIK-a, a ostalo je da se reši još 115 predmeta. 

Do sada, Upravni sud nije usvojio nijednu žalbu na odluke GIK-a. 

Predsednica Upravnog suda Jelena Ivanović kazala je agenciji Beta da je Izborna komisija dužna da u roku od 24 časa od prijema žalbe dostavi sudu žalbu i sve spise tog predmeta. 

„Sud donosi odluku po žalbi u roku od 72 časa od prijema žalbe sa spisima“, objasnila je predsednica Upravnog suda, dodavši da Upravni sud nije primio nijednu žalbu protiv Republičke izborne komisije. 

Gradska izborna komisija poništila je glasanje na šest izbornih mesta u Beogradu.